HypnoKids® OMNI gecertificeerd

HypnoKids®

De officiële opleiding voor hypnose bij kinderen van OMNI

Hypnose voor kinderen (vanaf 5 jaar)

Kinderen staan nog heel erg open voor invloeden van buitenaf. Daardoor kunnen relatief kleine gebeurtenissen voor een kind een groot effect hebben. Hierdoor kan er vrij makkelijk ongewenste gewoontes en/of ongewenst gedrag ontstaan.
De oorzaak weten ze vaak zelf helemaal niet meer, en die doet er eigenlijk ook niet toe. We hebben die niet nodig om het probleem op te lossen.

Wat we wel nodig hebben is de eigen motivatie van het kind. Het kind zelf wil iets niet meer of iets anders. Deze motivatie, echt puur vanuit het kind zelf, is essentieel. Daarom benadruk ik dat hier nog eens. Als een ouder gaat bijvoorbeeld wil dat het kind stopt met duimen, maar het kind zelf dat (nog) helemaal geen probleem vindt, dan kan ik niets doen. Dus ga je kind niet pushen, hoe verleidelijk dat soms ook is. De motivatie moet echt van het kind komen, en niet dat het kind dan van het gezeur af is. Beloof daarom ook nooit iets lekkers of leuks voor na de behandeling. De behandeling ervaren de kinderen ook als leuk en de beloning zit hem in het probleem wat wordt opgelost.

De hypnosebehandeling

We beginnen met een intakegesprek, samen met een of beide ouders of voogd. Dit gesprek voer ik zoveel mogelijk met het kind zelf. Het is belangrijk dat hij of zij zelf vertelt wat er aan de hand is. De ouder mag uiteraard dingen aanvullen en ook als het kind erg verlegen is, mag de ouder het overnemen. Wel zal ik mijn best doen met name het kind te laten vertellen.

Tijdens de hypnose zelf is er geen ouder/voogd aanwezig. Dit doe ik vooral omdat kinderen heel goed de energie voelen van de ouder/verzorger en dat van invloed kan zijn op de mate van ontspanning. Een kind bepaalt ook zelf wat hij/zij na afloop van de hypnose vertelt. Mijn ervaring is dat kinderen het heel leuk vinden om het met hun omgeving te delen, maar er zullen ook vast kinderen zijn die die behoefte niet hebben.

Lichte trance

Bij kinderen tot 12 jaar is de kritische factor, die bij volwassen sterk aanwezig is, nog amper ontwikkeld. Je komt daardoor heel makkelijk en snel bij het onderbewuste. Een kind breng je daarom niet diep in hypnose, maar alleen in een lichte trance. Eigenlijk is het meer een wakkere mooie droom waar ik ze in een diepe ontspanning door heen laat gaan.

Omdat het kind minder diep gaat, zijn er wel meerder sessies nodig voor een goed resultaat.

Vanaf 12 jaar

Vanaf ongeveer 12 jaar gaan de kinderen wel in een diepe hypnose, hetzelfde als bij volwassenen. Kinderen ervaren het vaak als heel ontspannen en leuk. Het kan wel zijn dat ze na de behandeling toch wat eerder moe zijn. Het is toch ook intensief zo’n hypnose.

Richtlijn aantal hypnosebehandelingen

– Van 5 tot ongeveer 12 jaar > Starten we met minimaal 3 hypnosesessies, reken op 3 – 5 sessie
– Kinderen vanaf 12 jaar > meestal zijn 1 of 2 hypnosesessies voldoende op 1 onderwerp

*Let op; deze gemiddelde geven alleen een indicatie en geven geen garantie! Als het om meerdere issues tegelijk gaat, behandel ik deze los van elkaar. Stel iemand bijt nagels, is bang voor honden en heeft vaak buikpijn, dan behandel ik dat los van elkaar.

Zie tarieven >>